Welcome to AIMS Games competitors and supporters

E ngā iwi o te motu, nau mai haere mai ki ngā Kēmu AIMS

We realise that the AIMS Games sports tournament is very important for schools, and for  students, however this does need to be balanced with the risk of spreading measles.

Ahakoa he tonamona rongonui te AIMS mā ngā kura, mā ngā tauira, me aukati hoki te toha o mītera ki ngā hāpori.

If you think you may have measles, and have any of these symptoms:
E whakaaro ana koe, kua whiwhi kē i te mītera ā kei a koe nei tohu:

AIMS Symptoms Website
TELL your team manager
E KĪ ATU ki tōu kaiwhakahaere

Supporters and visitors:

Seek medical advice or phone the 24/7
HealthLine 0800 611 116 

E ngā manuhiri tuarangi, mā te awhina haumanu,      
e waea atu ki Healthline 0800 611 116

Bay of Plenty residents:

Phone your GP or the 24/7
HealthLine 0800 611 116

E te hau kāinga, e waea atu ki tōu rata,
rānei ki Healthline 0800 611 116

Last updated: September 6, 2019